Prawo transportowe :: Prawo karne :: Prawo cywilne

logo_dja

Kancelaria Adwokacka w Niemczech
Dr. jur. Dorota Jaskólska
Doktor Prawa Niemieckiego
Praktyka adwokacka od 1998 roku

KONTAKT

Pobierz pełnomocnictwo

Adwokat Specjalista od prawa transportowego, spedycji i logistyki
(CMR, ADR, BAG, Zoll, ADSp, zabrane prawo jazdy, ucieczka z miejsca wypadku, szkody przy załadunku i rozładunku, szkody towarowe i drogowe pojazdów, przeładowanie pojazdu)

Adwokat Specjalista od spraw karnych
(obrona prywatna i z urzędu, areszt tymczasowy – kaucja, zwolnienie na połowę, 7/12 i 2/3 kary, grzywna – zmniejszenie i rozłożenie na raty, zajęcie samochodu, uchylanie zakazów wjazdu, sprawdzanie bazy danych – listów gończych i prowadzonych postępowań)

Odszkodowania powypadkowe – bez pobrania 30 % od sumy uzyskanego odszkodowania
(znaczny uszczerbek na zdrowiu i mieniu, renty i odszkodowania jednorazowe, utracony zarobek, ciężkie obrażenia zdrowia i mienia przy wypadku w Niemczech, meldunku w Niemczech, rejestracji pojazdu w Niemczech)

Handel międzynarodowy (CISG)
(dochodzenie roszczeń – dogodne stałe umowy dla firm, windykacja długów, zakup skradzionego samochodu, samochodu z cofniętym licznikiem)

Bezpośredni bezpłatny kontakt z adwokatem w języku polskim: +49 (0)1725850760,
Sekretariat: +49 (0)3597180762, Faks +49 (0)3597183410
Mail: info@kancelaria-transport.pl

Lokalizacja i adres kancelarii: godzinę od przejścia granicznego w Jędrzychowicach przy autostradzie A4 – istnieje możliwość indywidualnego spotkania się ze mną po polskiej stronie w Zgorzelcu.
Adres kancelarii: Ahornweg 10, 01855 Sebnitz, Niemcy

Konto: Postbank Leipzig

IBAN: DE55 8601 0090 0239 5819 00
BIC(SWIFT): PBNKDEFF

IMPRESSUM